Beschuit

Kom binnen in mijn kamer
Net weer eens schoongemaakt
De rook van sigaretten
Weggewaaid

Op het bureaublad ligt een foto
En een zwartomrande brief
Een schilder met een pijp kwast
Tegendraads

Bekende namen in een brief
Ik ben er in rap tempo
Doorgeraast

Herinnering aan lang geleden
Herinnering aan zijn gezicht
Beschuit van opa
Stoppelbaard

Bekende namen in een brief
Ik ben er nog eens langzaam
Doorgeraast